PRESS

Intervju med Liv Hanne Haugen, 2020 - Perspektivet Museum

( lydfil fra «Vandring i Friluftsmuseet» for Folkeparken Tromsø, støttet av Kulturrådet )

Horisonter, 2020 - Norges Offentlig Utredninger

( I bunn av artikkelen kan du spille av videoen fra ca 25 minutter ut i sendingen hvor overrekkelsen skjer // At the bottom of the article, you can play the video from about 25 minutes into the broadcast where the presentation takes place )

De som Tjener, 2020 - Norges Artiske Universitet

 

Et Rosa Bilde, 2019 - WOW - Walls of Women

Æresverk til Fjørtoft, 2018 - Folkebladet

ArtiJuli, 2017 - NRK

 

 

 

©2020  Elind Rui Blix