top of page
Søk

De som tjener


skisseutkast 2018

I starten på Master-programmet mitt ved Kunstakademiet i Tromsø kom jeg i kontakt med forskningsprosjektet «Massedyrking av kiselalger ved CO2 opptak fra

fabrikkrøyk: miljøvennlig produksjon av fiskefôr, batterianoder og bioprospektering»


Les mer om algeprosjektet på Finnfjord Smeltverk prosjektet her.


Over en periode å 16 måneder utviklet og produserte jeg verket "De som tjener" i samarbeid med algeanlegget på Finnfjord Smelteverk og Norges Arktiske Universitet, for å markere åpningen av anlegget og starten på prosjektets fase fire.


Les mer om åpningen her: Inspirert av algens kretsløp og mikroskopiske verden har jeg montert terrassebord i termofuru langs containernes vertikale fasade som belyses av fabrikkens industrilys under solens bane. 

Det monumentale verket viser 70 m² motiv, frest for hånd i varierende dybder og tykkelser, som tematiserer algenes funksjon i vårt økosystem og det konkrete algeprosjektet på Finnfjord AS. 


Her ser dere fronten på UIT´s avdeling, som i et samarbeide med ferrosilisiumprodusenten Finnfjord AS, har integrert et fotobioreaktoranlegg i produksjonslinja ved Smelteverket. Her næres Kiselalgene med CO2 fra fabrikken og omdanner det til Omega 3, oksygen og silisium. Industri og alger fremstiller altså silisiumet her parallelt ved en tilfeldighet. En parallell mellom industri og marin biologi jeg ønsket å tematisere.under montering 2019

Termofuruen er laget av kvalitetsfuru som er videreforedlet med ekstrem nøyaktighet. Høvling, tørking og kalibrering er nærmest utført som håndarbeid, hentet fra en lokal produsent, Moelven.


Ved å plassere et materiale som først står i sterk kontrast til metallet, termofuruen, viser jeg kontrasten mellom biologien og teknologien. Men over tid gråner denne tre-typen mer og mer og får et metallisk uttrykk, nesten som glass glinser det til slutt som kråkesølv. Det vil over tid vises en konkret link og likhet mellom disse to motsatsene visuelt, som understreker at algene, treet, glasset og metallet er forbundet av silisium.


Tidselementet i verket referer til industriens forbindelse i naturens globale økologiske system.


Odontella

Hånd-frest i fasaden er stiliserte illustrasjoner av kiselalger. De flyter over en tynnere fres av hvordan en algestim ser ut ifra verdensrommet. Når algene dør og faller til havbunnen, omdannes de til mineraler i form av sandkorn, som over lang tid danner ørkener. Små sandkorn følger deretter vinden, stormene over store landområder og nærer jordens skoger med nitrogen. Kiselalgen produserer så mye som 50% av jordens oksygentilførsel med fotosyntese og deres glass-skall gir de evnen til å lagre lys.

Her kan du se når jeg freser ut Odontella Mobiliensis mens den klones i termofuruen.
Filmet av Mihály Stefanovicz


Verket rett før åpningen i 2019.

Verket våren 2021:
Bilder fra åpningen:Elind Rui Blix og Hans C. Eilertsen på åpningen.


Overrekkelse av Gast Korpus, to malerier av kiselalger som ble gitt i gave til Finnfjord som takk for min deltagelse i forskningsprosjektet.
Les mer om verket Gast Korpus her.Comments


bottom of page