Søk

De som tjener / UIT Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - Finnsnes 2019


skisseutkast 2018

I starten på Master-programmet mitt ved Kunstakademiet i Tromsø kom jeg i kontakt med forskningsprosjektet «Massedyrking av kiselalger ved CO2 opptak fra

fabrikkrøyk: miljøvennlig produksjon av fiskefôr, batterianoder og bioprospektering»


Les mer om algeprosjektet på Finnfjord Smeltverk prosjektet her.


Over en periode å 16 måneder utviklet og produserte jeg verket "De som tjener" i samarbeid med algeanlegget på Finnfjord Smelteverk og Norges Arktiske Universitet, for å markere åpningen av anlegget og starten på prosjektets fase fire.


Les mer om åpningen her: Inspirert av algens kretsløp og mikroskopiske verden har jeg montert terrassebord i termofuru langs containernes vertikale fasade som belyses av fabrikkens industrilys under solens bane. 

Det monumentale verket viser 70 m² motiv, frest for hånd i varierende dybder og tykkelser, som tematiserer algenes funksjon i vårt økosystem og det konkrete algeprosjektet på Finnfjord AS. 


Her ser dere fronten på UIT´s avdeling, som i et samarbeide med ferrosilisiumprodusenten Finnfjord AS, har integrert et fotobioreaktoranlegg i produksjonslinja ved Smelteverket. Her næres Kiselalgene med CO2 fra fabrikken og omdanner det til Omega 3, oksygen og silisium. Industri og alger fremstiller alså silisiumet her parallelt ved en tilfeldighet. En parallell mellom industri og marin biologi jeg ønsket å tematisere.under montering 2019

T ermofuruen er laget av kvalitetsfuru som er videreforedlet med ekstrem nøyaktighet. Høvling, tørking og kalibrering er nærmest utført som håndarbeid, hentet fra en lokal produsent, Moelven.


Ved å plassere et materiale som først står i sterk kontrast til metallet, termofuruen, viser jeg kontrasten mellom biologien og teknologien. Men over tid gråner denne tre-typen mer og mer og får et metallisk uttrykk, nesten som glass glinser det til slutt som kråkesølv. Det vil over tid vises en konkret link og likhet mellom disse to motsatsene visuelt, som understreker at algene, treet, glasset og metallet er forbundet av silisium.


Tidselementet i verket referer til industriens forbindelse i naturens globale økologiske system.


Odontella

Hånd-frest i fasaden er mikroskopbilder av kiselalger samt en tynnere fres av en algestim sett fra verdensrommet. Disse algestimene er massive og når algene dør, faller de til havbunnen, omdannes til salter som sandkorn, som med store tidsbevegelser atter dannes til ørkener, følger stormene og igjen nærer jordens skoger med nitrogen. Kiselalgen produserer så mye som 50% av jordens oksygentilførsel med fotosyntese og deres glass-skall gir de evnen til å lagre lys.
Her kan du se når jeg freser ut Odontella Mobiliensis i termofuruen.

Videoen er filmet av Mihály Stefanovicz
RESEARCH OG BEFARINGER:


Underveis arbeidet jeg med å fylle inn håndfresen med kiselalge-pigment og utforsket hvordan jeg skulle tilpasse optimalisere malingen for termofuruen. Dette ble senere skrinlagt, da fresen ble så vakker i seg selv at jeg ikke ville risikere å miste det lysspillet som oppsto når sollyset beveget seg over flatene. Termofuruen er allerede er nært forbundet med algene, både gjennom rollen i økosystemet og hvordan silisiumet fungerer som gjødsel for planteliv. Derfor ble det mindre og mindre hensiktsmessig å legge inn algene jo mer jeg lærte etterhvert som verket nærmet seg ferdigstilling. Pigmentene jeg utviklet ble brukt i andre verk og forskningen var på ingen måte et tap av tid. Jeg produserte en rekke trykk og malerier, samt utviklet design og illustrasjoner parallelt med verket "De som Tjener". Ved åpningen gav jeg i gave min første serie med denne teknikken, maleriene Gast Korpus, av mikro-silika og kiselalger på bomull til Finnfjord Smelteverk.


Ett år og seks måneder senere, har jeg serier med malerier både på bomull, lin og plast med kiselalgen. Både akrylbaserte, silikonbaserte løsninger og i egenprodusert oljemaling. Jeg har også utviklet design for laserkutting i glass, plast, tre og papir.

Bilder fra åpningen:meg og Hans C. Eilertsen på åpningen av verket
ved overrekkelse av Gast Korpus
ved overrekkelse av Gast Korpus

Les mer om verket Gast Korpus her.

©2020  Elind Rui Blix