Søk

Rekonstruksjon av Dekonstruerte Utsikter


eng below //Rekonstruksjon av Dekonstruerte Utsikter


tresnitt, markørpenn, hullkoppsag, boremaskin, mølle- og børstemaskin, akryl og fluorescerende pigment på MDF, tent med konstruksjonslamper dagtid og uvlampe natt.

732 x 244 cm uten hull

787 x 244 cm med hull


2018Jeg fikk et tilbud om å invitere hele MA kullet til utstilling i nybygget Tromsø Havn desember 2018. Et enormt lokale som stod tomt da Havna ikke hadde fått etablert noen leietagere.


Gjennom felles møter avgjorde vi som førsteårs masterstudenter fra Kunstakademiet og ta utfordringen. Som studenter ønsket vi frihet til å utvikle individuelle verk og utstillingen hadde ingen føringer for det endelige resultatet.


Bygget hadde mottatt endel negative reaksjoner for å sperre enda et nytt område mot havet. Nybygget har også fått ytterlige kritikk for ikke å skjerme passasjerer fra et tøft vintervær og klima, som var den egentlige motivasjonen for konstruksjonen. Mange lokale innbyggere hadde utrykk misnøye. Dette ble min egen inspirasjon. Jeg bestilte inn mdf plater som kunne kappes til målene på byggets innvendige vestvendte vinduer.


REGULERINGSPLAN FOR PROSTNESET


Utstillingen ble en kollektiv romløsning utarbeidet gjennom møter og eksperimentering.Utviklingen av eget verk til MAMASHOWSHOW


Jeg malte et maleri i samme format som vinduene i bygdningen. Maleriets motiv ble en komposisjon av dekonstruksjon og byggverk i Tromsø fiktivt satt sammen med mennesker og dyr. Kjente landemerker, som utgjør denne byens førsteinntrykk for en turist.verket i prosess i prosjektrommet på Kunstakademiet, TromsøHvilken utsikt sperret egentlig nybygget for: Hva er det ankomsten til Tromsø by fra havet egentlig betyr? Hva gjør all denne rekonstruksjonen av byen for turisme med våre estetiske valg?utdrag av verk under utvikling
Maleriets fluoriserende pigmenter forsterket noen av synsinntrykkene jeg personlig hadde hatt som nyankommet student for fire år siden.


Verket og monteringen


Alle seks mdf plater ble kuttet i to slik at målene av vinduene ble korrekte. Verket utgjøres av tilsammen 12 stående malerier.


under montering

Jeg plasserte verket på gulvet for å binde vinduene og maleriene sterkere sammen. Arbeidslysene som opplyste maleriene dannet en trekant rundt verket. Når en nærmet seg maleriet for å se på detaljer kastet man enorme skygger på sideveggene i lokalet. Stod man på den andre siden av rommet så man skyggene flyte over veggene slik man ser arbeiderene på byggeplasser opplyst av soler , Tromsø lokale benevnelse på arbeidslamper.


MAMASHOWSHOW / foto : Mihaly Stefanovicz

with

Anne Lindgaard Møller ( DK )

Markus Garvin (NO)

Guri Simone Jenssen Øveraas (NO)

William Andre Frjals Bentsen (NO)

Mihaly Stefanovicz ( PT )Deler av verkende til Anne Lindgaard Møller, William Andre Frjals Bentsen og Mihaly Stefanovicz / foto: Mihaly Stefanovicz

verk av William Andre Frjals Bentsen / foto : Mihaly Stefanovicz


verk av Markus Garvin, Anne Lindgaard Møllerand Mihaly Stefanovicz


skulpturer Anne Lindgaard Møller


Rekonstruksjon av dekonstruerte utsikter montert

eng //
Rekonstruksjon av Dekonstruerte Utsikter


woodcut, marker pen, hole cup saw, drill, mill and brush machine, acrylic and fluorescent pigment on MDF, lit with construction lamps daytime and UV light at night. 732 x 244 cm without hull 787 x 244 cm with hull

MAMASHOWSHOW, Havna Tromso

2018

I received an offer to invite the entire MA class to an exhibition in the newly built Tromsø Harbor in December 2018. A huge room that was empty when Havna had not established any tenants.

Through joint meetings, the first Master of Arts from the Academy of Arts decided to take the challenge. As students, we wanted the freedom to develop individual works and the exhibition had no guiding principles for the final result.