top of page
Søk

Endon Syn Biosis


"Gruppeutstillingen Unge inviterte på Galleri LNM i Oslo minner om hvorfor maleriet kan kjennes nytt selv når det ikke er nytt overhodet."

Endon Syn Biosis

Cyanbakterier på agar, kryssfiner og AR/UV70 glass, Ø 9cm

2021


Foto: LNM


Endon Syn Biosis // Innenfor Sammen Levende // ἔνδον σύν βίωσις


"What continues to give an edge to any discussion about the current status of painting as a medium is that this particular debate raises the following fundamental question: which forms of artistic production can count as contemporary and which should be rejected as irrelevant? (…) An increasing interest in painting has begun to emerge, particularly in recent years. There are today, quite simply, a multitude of interesting positions in painting, each in its own way doubtlessly relevant to our times."


fra "Why Are Conceptual Artists Painting Again? Because They Think It's a Good Idea" Jan Verwoert, Afterall Journal 12, vinter 2005Endon Syn Biosis

Cyanbakterier på agar, kryssfiner og AR/UV70 glass, Ø 9cm

2021


Foto: LNM


Endon Syn Biosis

Cyanbakterier på agar, kryssfiner og AR/UV70 glass, Ø 9cm

2021


Foto: LNM


Endon Syn Biosis

Agar, cyanbakterier på agar, petrisskål og stål, Ø 20cm

2021


Foto: LNM
Elind Rui Lone Blix benytter naturmaterialer i sine malerier. Hun har den siste tiden konsentrert seg om bakterier for å få frem unike former og farger i agar og glass. Hun bruker metoder fra laboratoriet og ekspressive og spontane teknikker for å kunne male landskaper med landskapet selv. De mentale prosessene i arbeidet er inspirert av biologiske og filosofiske perspektiver.

Oversiktsbilder, Elind Rui Blix, Eigil Forberg & Tobias Lehrskov-Schmidt Unge inviterte 2021. Foto: LNM.
De to siste årene har Blix brukt materialer fra Troms og Finnmarks nærmiljø, forskningsmiljø og industri til produksjon av kunstverk. Det har resultert i malerier, skulpturer, installasjoner og musikk-komposisjoner. Ved å kombinere materialer fra naturen rundt oss med tilsvarende materialer fra menneskeskapt teknologi, finner hun likheter i ulike logikker og visker ut forskjellene mellom mennesket og natur. Ved å sterilisere, blande, helle og dyrke forberedes en maleriserie hvor flater med agar påføres strøk av levende organismer. Hennes penselspor blir deres forutsetning for utfoldelse.

Endon Syn Biosis

Agar, cyanbakterier på agar, petrisskål og stål, Ø 15 cm

2021


Foto: LNMI sin tilnærming har Blix gått inn i en nonverbal dialog med materialet for å samarbeide med naturen om sluttresultatene. Hun blir drevet av spenningen i å samarbeide med vesener hun ikke har forutsetninger for å forstå. Verkene er skapt ut fra dette sosiale samspillet mellom to svært ulike arter, og gir nye perspektiver på vår plass i universet. Ved å stole på prosessene, kompleksiteten og andres kompetanse, favoriserer Blix et språk som understreker forholdene imellom kunst, natur og mennesker, istedenfor å peke på de enkelte objektene og forskjellene mellom dem.
Endon Syn Biosis

Agar, cyanbakterier på agar, petrisskål og stål, Ø 15cm

2021


Foto: LNM
Endon Syn Biosis som stilles ut på LNM fra 7. januar 2021 er de nyeste resultatene i forskningsprosjektet Symbiotic Translations.


Les mer om utstillingen her.

bottom of page